Wyniki egzaminu praktycznego do LSP

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

szczegóły>>


Wszyscy zakwalifikowani kandydaci zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • zaświadczenia lekarskiego 
  • zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał)

najpóźniej do dnia 30 lipca 2021. Wnioski kandydatów, którzy nie dostarczą wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu.

Spotkanie dyrektora szkoły z kandydatami oraz rodzicami, odbędzie się 26 czerwca o godz.10:00.


LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

szczegóły>>

Informacje dotyczące punktacji przyznanej przez komisję egzaminacyjną kandydatom niezakwalifikowanym, udzielane będą w gabinecie nr 2 (parter), 14 czerwca 2021 w godz. 10.00-13.00.