Wyniki egzaminu praktycznego do LSP

Rodziców, opiekunów i kandydatów zakwalifikowanych do LSP zapraszamy na spotkanie online Google Meet w najbliższy poniedziałek, tj. 6 lipca 2020 o godz. 16.01.


LINK DO SPOTKANIA: meet.google.com/wbr-twbm-bve


Wszyscy zakwalifikowani kandydaci zobowiązani są do niezwłocznego dostarczenia:

  • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  • zaświadczenia lekarskiego
  • zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu po szkole podstawowej (oryginał)

najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2020. Wnioski kandydatów, którzy nie dostarczą wymaganej dokumentacji nie będą rozpatrywane w dalszym postępowaniu.


LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

szczegóły>>


LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

szczegóły>>

Informacje dotyczące punktacji przyznanej przez komisję egzaminacyjną kandydatom niezakwalifikowanym, udzielane będą w sali nr 2 (parter) w najbliższą środę tj. 8 lipca 2020 w godz. 10.00-13.00.