Wyniki konkursu na okładkę podręcznika dla kl. I POSSP

Jury w składzie Franciszek Otto, Agnieszka Elwertowska-Komuniewska postanowiło nagrodzić następujących uczniów:

Miejsce 1:

Aurelia Wojtynek

Miejsce 2:

Zuzanna Joachimiak

Miejsce 3:

Zosia Żukowska

Dziękujemy wszystkim za udział, a nauczycielom prowadzącym: Marii Szefler-Konopskiej i Michałowi Dyakowskiemu za nieustanne wspieranie i pomoc uczniom.

KONKURS

Biblioteka szkolna
Alicja Witkowska, Dorota Lipowska