Wyniki konkursu na plakat festiwalu kina niemego

Spośród nadesłanych zgłoszeń, spełniających wymogi formalne i techniczne, Komisja Konkursowa wyłoniła Laureatów:

NAGRODA GŁÓWNA: Katarzyna Kamińska

Wyróżnienia (nagrody rzeczowe):

Alicja Wiśniewska, Kinga Klajbor, Katarzyna Kamińska

Wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną

w wykonanie projektów. Gratulujemy Laureatom, a wszystkim Autorom życzymy sukcesów

artystycznych!

szczegóły>>