Wyniki konkursu – Plakat Muzyką Projektowany

Organizatorzy: dr Katarzyna Rumińska, mgr Jolanta Bagniewska, ZSP Bydgoszcz
Komisja w składzie:
Przewodnicząca: mgr Aleksandra Bojarska (Zespół Szkół Plastycznych, Bydgoszcz)
Członkowie: dr Tomasz Wlaźlak (Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń),
mgr Franciszek Otto (Zespół Szkół Plastycznych, Bydgoszcz), mgr Justyna Jaworska (Wydział Sztuk Pięknych, UMK Toruń), mgr Łukasz Wiese (Zespół Szkół Plastycznych, Bydgoszcz) wyróżniło prace następujących autorów:

I miejsce Ex aequo (oraz oceny 5+ z przedmiotu Projektowanie Multimedialne):
Weronika Czarnuch, Marcelina Waldach, Julia Zudzin

Wyróżnienia (oraz oceny 5+ z przedmiotu Projektowanie Multimedialne):
Magdalena Barylska, Julia Jastrzębska, Polina Illiushchenko,
Oliwia Kruszka, Kacper Strzyżewski, Hanna Patrycka

W konkursie udział wzięło 37 uczniów.
Planowany montaż wystawy pokonkursowej – 22.11.2017
Wręczenie dyplomów i statuetek nastąpi w najbliższym czasie.

Gratulujemy wygranej!
Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz komisji.

1_amarcelinawaldach 1_bweronikaczarnuch 1_cjuliazudzin 2_ahannapartycka 2_bpolinailiushchenko 2_cmagdalenabarylska 2_doliwiakruszka 2_ekacperstrzyzewski 2_fjuliajastrzebska dyplom_11 plakat_skladka