Wyniki wojewódzkiego konkursu plastycznego „LAS”

Na konkurs plastyczny wpłynęło ok.180 prac. Komisja konkursowa w dniu 14 maja przyznała w kategorii pierwszej:
4 nagrody, 6 wyróżnień oraz 6 wyróżnień dodatkowych, w kategorii drugiej nie przyznała nagród.
NAGRODY:
I nagroda – Hanna Kwas
II nagroda – Hanna Lijewska
III nagroda równorzędnie – Dominika Baturo oraz Oliwia Daniluk
WYRÓŻNIENIA:
Blanka Dulkiewicz
Aneta Olechnowicz
Dagmara Wadas
Martyna Murawska
Aleksandra Cirug
Małgorzata Kur
Po raz pierwszy komisja przyznała wyróżnienia dodatkowe.
WYRÓŻNIENIA DODATKOWE:
Natalia Makarewicz
Nina Nowicka
Lena Niedzielska
Magdalena Heftowicz
Wiktoria Kustosz
Weronika Wera
Anna Dobrosielska
Zapraszamy wszystkich nagrodzonych oraz wyróżnionych na wystawę oraz oficjalne wręczenie dyplomów oraz nagród w dniu 20 maja 2021, godz. 12:00
w Zespole Szkół Plastycznych przy ulicy Konarskiego 2.
Uroczystość odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa higieniczno-sanitarnego.
Serdecznie GRATULUJEMY.