Wyniki wyborów do Samorządu Szkolnego

W wyborach do Samorządu Szkolnego, największą ilość głosów uzyskała uczennica klasy IV POSSP.
Po przeliczeniu wszystkich oddanych głosów wyłoniono następujące osoby do Zarządu SU:

Przewodniczący: Marta Maron

Zastępca przewodniczącego: Jakub Ulandowski

Sekretarz: Józefina Wróblewska

Wszystkim kandydatom serdecznie dziękujemy.

Tym samym informuję, iż spotkanie Samorządu Szkolnego odbędzie się we wtorek, w dniu 16 października, godz. 10:35 w bibliotece, w celu wyłonienia kandydatów na Opiekuna Samorządu Szkolnego.
Agnieszka Elwertowska-Komuniewska