XL Olimpiada Artystyczna

XL Ogólnopolska Olimpiada Artystyczna w Sekcji Plastyki w Warszawie  w roku szkolnym 2015-2016 przyniosła uczniom naszej szkoły kolejne laury.

Laureatkami zostały Anna Bielawska i Paulina Pacura, natomiast tytuł finalisty zdobyli:
Kamila Pigonska, Jacek Nogowski, Adam Radzisz, Agata Łukaszewska, Michalina Metkowska.

Tytuł laureata i finalisty uprawnia  do zwolniena ucznia z części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz matury z Historii Sztuki (ocena celująca i 100% na egzaminie maturalnym).

Uczestnicy etapu wojewódzkiego Olimpiady Artystycznej w Toruniu otrzymali 100 punktów
na egzaminie wstępnym na wydziały artystyczne UMK, a są nimi: Anna Bielawska, Paulina Pacura, Kamila Pigońska, Jacek Nogowski, Adam Radzisz, Agata Łukaszewska, Michalina Metkowska, Zuzanna Metkowska, Dominika Szukaj, Ida Małolepsza, Magdalena Sych, Izabela Mostowska, Aniela Ogrodnik, Joanna Skoda i Zuzanna Kledzik.