XV Szkolna Konferencja Naukowa

W dniach 3-4 listopada br., z inicjatywy mgr Anny Nakielskiej-Kowalskiej, nauczycielki języka polskiego w VI LO i doradcy metodycznego Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, odbyła się XV Szkolna Konferencja Naukowa. Była poświęcona historii i wielokulturowości naszego miasta. Jej współorganizatorami byli: VI Liceum Ogólnokształcące im. J. J. Śniadeckich, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy oraz nasza szkoła. Do udziału w Konferencji zaproszono przedstawicieli Kuratorium Oświaty, MOEN-u, władz miasta i duchownych różnych chrześcijańskich wyznań oraz uczniów kilku bydgoskich szkół średnich.
Reprezentantami naszej szkoły byli uczniowie klasy IV OSSP, którzy uczestniczyli w pierwszym dniu Konferencji. Plan zajęć tego dnia podzielono na dwa segmenty: wykładowy i warsztatowy. W pierwszej części wysłuchaliśmy czterech prelekcji: prof. UKW dr. hab. Zbigniewa Zyglewskiego „Wielonarodowościowy charakter Bydgoszczy w okresie średniowiecza i dobie staropolskiej”, dr. Katarzyny Grysińskiej-Jarmuły „Stosunki etniczne w Bydgoszczy w latach 1772-1920”, dr. hab. Marka Romaniuka „Niemcy w XX wiecznej Bydgoszczy” oraz prof. UKW dr. hab. Tomasza Kawskiego „Społeczność żydowska w Bydgoszczy w XX wieku”. W części warsztatowej uczestnicy Konferencji mieli, do wyboru, spotkanie z zaproszonymi Gośćmi, bohaterami wspomnień spisanych przez ks. dr. Michała Damazyna w serii „Bydgoszczan Portret Własny”. Uczniowie Plastyka wysłuchali wstrząsającej relacji p. Janiny Bartkowiak, ocalałej z rzezi wołyńskiej. Spotkanie to prowadziła mgr Ewa Witkowska, nasza nauczycielka historii.
Konferencji towarzyszyła przygotowana przez mgr Ewę Gordon i mgr Jarosława Nowaka wystawa prac uczniów Plastyka, związana z tematyką bydgoską.
Ta cenna inicjatywa, do której od tego roku dołączył bydgoski Plastyk, wierzymy, że będzie kontynuowana także w przyszłym roku. Chętnie również pomożemy w jej organizacji.

ks. Michał Damazyn

fot. Ewa Witkowska

20161103_092920[1] 20161103_092925[1]-1 20161103_123502 20161103_131036