Z najlepszymi życzeniami

Foto-życzenia od prof. Jadwigi Szczuki

1. 2. 3. 4. 5. 6.7.-Mount-Everest-(Czomolungma),-1.02 zyczenia-przesyla-jadwiga-szczuka