Zaliczenie pleneru graficznego

Zaliczenie pleneru składa się z wykonania minimum:

  • 5 rysunków dużego formatu
  • 10 rysunków małego formatu
  • 2 odbitki linorytu małego formatu
  • 2 odbitki linorytu dużego formatu

Wszystkie podpisane prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18 maja 2016 roku w kantorku sali nr 22.