Zamiast choinki… stan wojenny!

13 grudnia mija 40 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce . W ten grudniowy poranek zamiast „Teleranka” wyemitowano wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który w złowieszczych słowach stwierdził, że „ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią” , grozi nam wojna i konieczne są radykalne ograniczenia wolności obywatelskich. Wsród nich: godzina  policyjna, zakaz przemieszczania się bez przepustki, zawieszenie działalności „Solidarności”, internowania opozycjonistów.

Ostatnie zdjęcie (Warszawa) wykonał angielski fotoreporter Chris Niedenthal, stało się symbolem tamtych dni.

Napisz, jaka jest symboliczna wymowa tego zdjęcia. Trzy pierwsze osoby, które prześlą odpowiedź do nauczyciela historii, otrzymują immunitet na moich lekcjach (zwolnienie ze sprawdzianów, odpowiedzi ). Czekam 13 grudnia 2012 do godz.21 (odpowiedzi przez librus lub na służbowy mail)

Ewa Witkowska

Ulice polskich miast w grudniu 1981r.