Zarządzenie Dyrektora Szkoły

W nawiązaniu do komunikatu MKiDN „(…) W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. placówek szkolnictwa artystycznego” od 12 do 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zostają odwołane.

12 i 13 marca będą dniami przeznaczonymi na przygotowanie się do pracy w domu. Od dnia 14 marca (sobota) szkoła i internat będą bezwzględnie zamknięte.

Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację uprzejmie prosimy o monitorowanie bieżących informacji na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym.

Joanna Wiśniewska-Kośmider
Dyrektor Szkoły