Zdrowie zawsze w modzie

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie plastyczno-fotograficznym organizowanym pod nazwą „Zdrowie zawsze w modzie” w ramach II Festiwalu Zdrowego Stylu Życia organizowanego przez KPCEN w Bydgoszczy.

W konkursie plastycznym w grupie gimnazjalnej:
I miejsce – Czajkowska Patrycja kl. II OSP
II miejsce – Aleksandra Piątek kl. III OSP
III miejsce – Czajkowska Paulina kl. II OSP

w konkursie fotograficznym w grupie gimnazjalnej:
I miejsce – Chojnacki Ryszard kl. II OSP
II miejsce – Werner Alicja kl. III OSP

w konkursie fotograficznym w grupie ponadgimnazjalnej:
I miejsce – Popiołek Dominika kl. V OSP
II miejsce – Dworakowska Julia kl. III LP

Laureaci wzięli udział w gali pokonkursowej 28 września br., gdzie wręczone zostały im nagrody.

Program Festiwalu obejmował również imprezy sportowe, prelekcje, debaty, warsztaty, pokazy sportowe, kulinarne, spotkania ze sportowcami, nordic walking. Dla wszystkich dorosłych uczestników zorganizowana była konferencja połączoną z warsztatami na temat zdrowego stylu życia.

Podsumowanie II Festiwalu Zdrowego Stylu Życia odbyło się 9 listopada br. Podczas spotkania na ręce opiekunów projektu przekazano dyplomy. Wszystkim biorącym udział w konkursie oraz laureatom gratulujemy.
Opiekun projektu – mgr Joanna Dondajewska