Zebranie dla rodziców

Zebranie dla rodziców w najbliższy piątek 29.03 od 16.30 -drzwi otwarte  (rozmowy indywidualne rodziców z nauczycielami).