Żołnierze Wyklęci

W sobotę 4 marca kilkoro uczniów klasy IV POSSP pod opieką nauczyciela historii Ewy Witkowskiej uczestniczyło w koncercie poświęconym Żołnierzom Wyklętym. Uroczystość odbyła się w Muzeum Wodociągów. Zagrała Orkiestra Muzyków Bydgoskich EMBAND pod dyrekcją Ewy Barbary Makuli. Wysłuchaliśmy min. pieśni patriotycznych tj. „Legiony”, „My pierwsza brygada”. Spotkanie uświetniło również wystąpienie dwóch bydgoszczan p. Eugeniusza Siemaszko oraz p. Alojzego Gładykowskiego, którzy opowiedzieli o represjach jakich doświadczyli jako „wyklęci”. Naszą wiedzę wzmocnił też wykład dr Łukasza Myszki, który przybliżył historie wielu żołnierzy, byli wśród nich „Lufa”, „Lalek”, „Inka”, „Lala”. Szczególnie poruszyły nas historie kobiet i dzieci skazanych na podstawie pokrewieństwa z „żołnierzami wyklętymi”. Jednym z miejsc, gdzie ich przetrzymywano i torturowano, było fordońskie więzienie w latach 1945-1956 .
Udział w spotkaniu uzmysłowił nam rolę Żołnierzy Wyklętych w budowaniu suwerenności Polski i potrzebę pamięci o nich nie tylko 1 marca.
Klaudia Zielińska

20170304_170938 20170304_170221