Podstawy projektowania

Podstawy projektowania to przedmiot realizowany w klasach pierwszych jako wstęp do czterech specjalizacji, które uczeń wybiera po pierwszej klasie (Aranżacja przestrzeni, Publikacje multimedialne, Projektowanie graficzne, Techniki druku artystycznego).

W załączniku poniżej umieszczony jest spis materiałów i narzędzi, które pozwolą uczniom na zrealizowanie zadań projektowych oraz zachęcą do eksperymentowania z różnymi środkami wyrazu artystycznego. Materiały i narzędzia warto gromadzić po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia praktyczne. Nie ma potrzeby aby uczeń klasy I miał zgromadzone wszystkie materiały i narzędzia od początku nauki w szkole. Przed realizacją zadań plastycznych nauczyciel prowadzący zajęcia informuje o tym, co będzie potrzebne do wykonania zadania. Lista służy do ogólnego zorientowania się w kosztach, w tym co będzie uczniowi potrzebne i planowaniu wydatków. Narzędzia zebrane na liście są do użytku indywidualnego dlatego ich zakup jest finansowany ze środków własnych. W zależności od tego jak są traktowane mogą służyć latami. Często wystarczy wymiana czy uzupełnienie elementów eksploatacyjnych.

00 01 01a 02 02a 02b 05 07 08 08a 08b 08c 09 10