Rysunek i malarstwo

Rysunek i malarstwo to element kształcenia artystycznego, który jest fundamentem rozwoju ucznia w wielu dziedzinach sztuki. To w tej pracowni uczniowie poszukują własnego języka plastycznego. Tu uczy się gramatyki artystycznej. Program realizowany w pracowniach malarskich obejmuje zakres ćwiczeń w oparciu o studium z natury, jej interpretację jak również kreatywne poszukiwania twórcze. W pracowni uczeń zdobywa potrzebną wiedzę z zakresu technologii i warsztatu, niezbędną do swobodnej wypowiedzi artystycznej, poznaje różnorodne techniki i narzędzia pracy. Ta wiedza i umiejętności dają mu podstawy do realizacji zadań w nowych specjalnościach takich jak : animacja filmowa, wydawnictwa artystyczne, ilustracja książkowa czy grafika artystyczna. Program nauczania przedmiotu obejmuje również zajęcia w plenerze oraz warsztaty artystyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich. Ta forma edukacji pozwala uczniom na łączenie tradycyjnych technik artystycznych z nowymi mediami artystycznymi.

_MG_5346 1 2 2rys 3-(2)a 3-rys 4 4-rys 5 6 7 8 10 12rys 13 Karolina-Knys