Techniki druku artystycznego

Specjalizacja techniki druku artystycznego przygotowuje ucznia do pracy projektowej ze szczególnym naciskiem na realizacje prac w tradycyjnych technikach graficznych: linorytu, wklęsłodruku, sitodruku i litografii.

Wśród artystycznych technik druku, zwanych inaczej warsztatowymi, wyróżnia się:
1. Druk płaski
– Monotypia, polega na malowaniu lub rysowaniu farbą na szklanej, pleksi lub płycie żelowej, oraz ręcznym wykonaniu odbitki z tej płyty na zwilżonym papierze. Przy użyciu tej techniki można uzyskać wyłącznie jedną odbitkę, ponieważ farba na papier przenoszona jest niemal w całości.
– Litografia, czyli wykonanie rysunku na kamieniu z łupka wapiennego, wyszlifowanej gładko, która łatwo wchłania tłuszcz. Rysunek wykonuje się tłustą kredką lub tuszem litograficznym. Następnie kamień jest trawiony roztworem kwasu azotowego i gumy arabskiej, w celu zabezpieczenia zarysowanych miejsc.
2. Druk wklęsły
– Akwaforta, używa się do niej płyty cynkowej lub miedzianej, które po podgrzaniu pokrywa się warstwą werniksu, czyli mieszkanki wosku, asfaltu i żywicy. Na tak przygotowanym podłożu wykonuje się rysunek za pomocą stalowej igły i poddaje działaniu kwasu.
– Akwatinta, płyta cynkowa lub miedziana zostaje posypana sproszkowaną kalafonią lub asfaltem syryjskim, później zostaje podgrzana, by ziarenka silnie do niej przywarły. Po ostygnięciu poddaje się ją działaniu kwasu azotowego lub chlorku żelazowego, w zależności od rodzaju płyty.
– Sucha igła, rysunek w tej technice wykonuje się cienką stalową igłą na płcie cynkowej lub miedzianej, a po nałożeniu farby odbitki drukuje się tamponem w prasie wklęsłodrukowej na papierze akwafortowym.
3. Druk wypukły
– Drzeworyt, jest najstarszą techniką graficzną. Płyta drzeworytnicza czyli wyszlifowana gładko deseczka z twardego drzewa używana jest jako podłoże do szkicowanego rysunku. Następnie wycina się linie i płaszczyzny, które mają zostać białe.
– Linoryt, technika zbliżona do drzeworytu, ale zamiast drewnianego klocka używa się kawałka linoleum, w którym rysunek wycinany jest przy użyciu dłut drzeworytniczych.
4. Druk sitowy
– Serigrafia, potocznie zwana sitodrukiem lub drukiem szablonowym, polega na użyciu rozpiętej na ramie siatki z jedwabiu, tworzywa sztucznego, bawełny czy innych materiałów, o różnej gęstości oczek, a następnie przeciskaniu przez nie raklem farby drukarskiej.
5. Druk eksperymentalny
– Druk ten polega na łączeniu różnych technik graficznych i ich autorskiej modyfikacji.

Źródło:
https://www.mackenzieprintery.ca/artystyczne-techniki-druku.html