Rzeźba

W pracowni rzeźby uczeń zdobywa wiedzę na temat analizy i syntezy formy przestrzennej, rozwija pamięć wzrokową i zmysł obserwacji. Realizując program poznaje wszystkie tradycyjne i najnowsze techniki rzeźbiarskie. Prace wykonywane są z różnych materiałów rzeźbiarskich: glina, drewno, kamień, metal i w technikach odlewniczych. Od wielu lat pracownia rzeźby uczestniczy w programie wystaw szopek bożonarodzeniowych. Wykonana w drewnie szopka z postaciami biblijnymi wystawiana jest corocznie w Bydgoszczy. Powstałe w pracowni żłóbki prezentowane były również w Mannheim, Strasburgu i w rzymskim Panteonie.

Zadanie na kompozycję przestrzenną z wykorzystaniem m.in. drukarki 3D. Fotorelacja: Daniel Le Hai

P2105552P1090726 P1090729 P1090734 P1090737 P1090742 P1090746 P1090752 P1090755 P1090758 P1090763 P1090764 P1090770 P1090775 P1090802 P1090804 P1090828 P1090850 P1090862 P1090870