POWER

POWER w Zespole Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy od 2018 r.

Złożony wniosek projektu „Sztuka bez granic” został zaakceptowany, a szkoła otrzymała wsparcie finansowe na jego realizację z Programu Operacyjnego Wiedzy Edukacji Rozwoju (POWER).

Głównym celem naszego projektu „Sztuka bez granic” jest wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zwiększenie ich kompetencji językowych w zakresie języków nowożytnych, jak również wzbogacenie ich o doświadczenie w zakresie niefizycznych aspektów europejskich kultur.

Od marca do listopada 2019 r. siedmioro nauczycieli odbyło kursy językowe lub metodyczne w Irlandii, Wielkiej Brytanii, we Włoszech. Poniżej w zamieszczonych blokach tematycznych zapraszamy do obejrzenia wystawy zdjęć po wyjazdach w ramach POWER do różnych części Europy, do przejrzenia materiałów w formie filmików i zdjęć w obszarze poszerzania wiedzy o poszczególnych regionach Europy (Europa inspiruje), do zapoznania się z pracami, które powstawały w ramach międzynarodowego konkursu Folk design. 

COBH
CORK
BLARNEY CASTLE AND GARDENS
UNIVERSITY COLLEGE CORK
KATEDRA ŚW. FINDBARA W CORK
KINSALE FORT CHARLES
KATEDRA SANTA MARIA DEL FIORE WE FLORENCJI
SANTA CROCE WE FLORENCJI
SANTA MARIA NOVELLA WE FLORENCJI
FLORENCJA
MANFREDONIA i SIPONTO
SIENA
LONDYN

Europa inspiruje

Międzynarodowy konkurs Folk design