Historia szkoły

Historię obecnego Zespołu Szkól Plastycznych otwiera rok 1945. Dnia 1 listopada szkoła rozpoczęła działalność jako Wolne Studium Artystyczne z siedzibą w Pomorskim Domu Sztuki przy Al. 1 Maja 20. Stanowisko dyrektora obejmował wówczas założyciel placówki, Marian Turwid. Od roku 1947 studium zostało upaństwowione i przekształcone w Państwowe Liceum Technik Plastycznych.

Lata 1961/1962 przyniosły kolejne zmiany. Szkoła została przekształcona w Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych.

W 1974 roku szkole nadano imię Leona Wyczółkowskiego oraz ufundowano jej sztandar.

Od roku 1999 placówka, w świetle zasad reformy oświaty, rozpoczęła kształcenie w systemie gimnazjalnym, powstała Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych. Trzy lata później, razem z nowym Liceum Plastycznym, współtworzyła obecny dziś Zespół Szkół Plastycznych.


Historia budynku szkoły przy ul. Konarskiego 2

Budynek szkoły przy ul. Konarskiego zbudowano w latach 1875-1878. Projektantem i wykonawcą był budowniczy miejski Carl Rose. Początkowo w gmachu mieściła się Städtische Töchterschule (Szkoła Żeńska). W latach międzywojennych – Gimnazjum Kupieckie oraz Żeńska Szkoła Zawodowa, po licznych zmianach organizacyjnych przekształcona w 1936 roku w Publiczną Szkołę Dokształcającą Nr 1. Tuż po wojnie w budynku szkolnym funkcjonował Szpital Wojskowy, następnie Szkoła Zawodowa, od roku 1975 Zespół Szkół Elektrycznych, a od 1982 roku – Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, przeniesione z Pomorskiego Domu Sztuki przy ulicy Gdańskiej 20.

Gmach szkoły zbudowany został w stylu eklektycznym, z przewagą form neoklasycystycznych, dwukondygnacyjny, na wysokich suterenach, z użytkowym poddaszem. Fasada frontowa z wysuniętym ryzalitem o bogatym opracowaniu architektonicznym, zwieńczonym frontonem. W części centralnej ryzalitu portal główny z dwuskrzydłowymi drzwiami, charakterystyczne gierowane gzymsy na ścianach bocznych, parter zdobiony boniowaniem. Dachy dwuspadowe, pierwotnie zwieńczone na szczytach akroterionami palmetowymi. W fasadzie północnej (od strony dziedzińca) dwubiegowe schody z metalową, kutą balustradą.

Niezwykle interesująco prezentują się wnętrza szkolne. W podziemiu zwraca uwagę tzw. naprzemienny układ przęseł, powtórzony na kolejnych, wyższych kondygnacjach. Klatka schodowa w układzie rzymskim z balustradą o motywach roślinnych, stanowiącą doskonały przykład XIX-wiecznego kowalstwa artystycznego. W holu głównym – pilastry i kolumny toskańskie, na piętrze kolumny z kapitelami jońskimi. Na II kondygnacji reprezentacyjna Aula z tzw. sufitem zwierciadlanym, półkoliście zamkniętymi oknami w układzie parzystym i wspaniałymi stiukami, świadczącymi o najwyższych umiejętnościach ówczesnych sztukatorów.

W ponad 130-letniej historii Szkoły wielokrotnie przeprowadzono gruntowny remont obiektu (m.in. w okresie międzywojennym, oraz po wyzwoleniu). Po raz kolejny prace renowacyjno-adaptacyjne prowadzono od roku 1982, bezpośrednio po przeniesieniu Liceum Plastycznego z ul. Gdańskiej 20. Z uwagi na konieczność dostosowania budynku do wymogów szkoły artystycznej odrestaurowano wówczas wnętrza szkoły. Następnie, począwszy od lat 90-tych odnowiono: hol wejściowy, ciągi komunikacyjne, oraz korytarze na wszystkich kondygnacjach. Sale lekcyjne i pracownie wyposażono i dostosowano do aktualnych wymogów, wymieniona została większość okien. Odrestaurowane pomieszczenia użytkowe poddasza służą celom edukacyjnym, gruntowną renowację przeprowadzono w suterenach, gdzie ulokowane zostały pracownie specjalistyczne.

W 2011 roku zakończony został projekt, wspierany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Odnowienie elewacji obiektu Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, oraz ze środków budżetowych Państwa. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 899 140 zł w tym: środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 224 785 zł oraz z budżetu Państwa 674 355 zł. Beneficjentem całości projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ostatnich latach, w znacznym stopniu ze środków pozyskiwanych dzięki Funduszom Unijnym sukcesywnie odnawia się zabytkowe śródmieście Bydgoszczy. Całość prac prowadzona jest przy współpracy Miejskiego Konserwatora Zabytków w konsultacji z Biurem Badań i Dokumentacji Zabytków. Dzięki tym działaniom stopniowo rewitalizowane budynki przy ul. Konarskiego odzyskują dawny blask. Odrestaurowana elewacja szkoły, idealnie wkomponowana w XIX-wieczną zabudowę, tworzy nową jakość w przestrzeni urbanistycznej ścisłego centrum miasta.

Oprac. Jerzy Wankiewicz


Dyrektorzy szkoły od 1945 roku:

 • mgr Marian Turwid 01.11.1945 – 31.08.1972
 • dr Alojzy Lemański 01.09.1972 – 31.08.1987
 • mgr Stanisław Matuszczak 01.09.1987 – 31.08.1991
 • mgr Elżbieta Jolanta Szymańska 01.09.1991 – 31.08.2016
 • mgr Hanna Medoń 1.09.2016 – 31.08.2019
 • mgr Joanna Wiśniewska-Kośmider – 1.09.2020

Wicedyrektorzy od 1945 roku

 • Teodor Dąbkowski 01.09.1949 — 31.07.1953
 • Jan Lech 01.09.1953 — 31.07.1972
 • mgr Alojzy Lewandowski 01.09.1972 — 21.08.1987
 • mgr Elżbieta Jolanta Szymańska 01.02.1988 — 31.08.1991
 • mgr Tadeusz Hassek 01.09.1991 — 31.08.2016
 • mgr Aleksandra Bojarska 01.09.2016 — 31.08.2017
 • mgr Joanna Wiśniewska-Kośmider 01.09.2016
 • mgr Bogusław Kuraś 01.09.2017 — 31.08.2019
 • mgr Joanna Kościerzyńska 1.09.2019
 • mgr Agnieszka Elwertowska-Komuniewska 1.09.2019

Byli nauczyciele

 • mgr Zofia Ałaszewska — artysta plastyk
 • Władysława Andrzejewska — nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Danuta Antas-Woźniewska — artysta plastyk
 • ks. Andrzej Babiński — religia
 • mgr Janusz Bałdyga — artysta plastyk
 • mgr Arkadiusz Basztoń — muzyk — dyrygent
 • mgr Jadwiga Bazali — polonista
 • Leon Biechowiak — nauczyciel zawodu
 • Jan Biedowicz — artysta plastyk
 • mgr Dorota Bonk — germanista
 • Jarosław Borkowski — nauczyciel zawodu
 • mgr Janusz Boruta — artysta plastyk
 • mgr Tadeusz Brudnoch — artysta plastyk
 • mgr Barbara Brudnoch-Żytkiewicz — bibliotekarz, historyk sztuki
 • Kazimierz Brzeziński — nauczyciel zawodu
 • Stanisław Brzęczkowski — artysta plastyk
 • mgr Harry Byrger — artysta plastyk
 • mgr Waldemar Byrger — artysta plastyk
 • mgr Halina Calińska — geograf
 • mgr Wanda Chojnacka — historyk
 • mgr Alina Chyczewska — historyk sztuki
 • Bronisław Chyliński — nauczyciel rysunku technicznego
 • mgr Jerzy Cieślak— artysta plastyk
 • Kazimierz Cygański — introligator
 • Eugenia Czarlińska — polonista
 • mgr Maria Czarlińska — polonista
 • Henryk Czaman — artysta plastyk
 • mgr Jolanta Czerwińska — artysta plastyk
 • Edmund Czyż — germanista
 • Teodor Dankowski — historyk
 • mgr Rafał Daroszewski — geograf
 • Jadwiga Daszkiewicz-Zaniewidzka — artysta plastyk
 • Franciszek Dąbrowski — germanista
 • inż. Aleksander Dittberner — germanista
 • dr Wojciech Dobrowolski — lekarz szkolny
 • mgr Joanna Dworzyńska — germanista
 • mgr Jan Faustyniak — ekonomista
 • mgr January Gaca — artysta plastyk
 • mgr Jerzy Gnatowski — artysta plastyk
 • mgr Karolina Górska — artysta plastyk
 • Antoni Grabarz — artysta plastyk
 • mgr Elżbieta Gruszka — biolog, chemik
 • mgr Barbara Grzesik — bibliotekarz, historyk
 • mgr Franciszek Grot — polonista
 • mgr Danuta Grzybowska — chemik
 • mgr Stanisława Grzegorzewska — polonista
 • prof. Stanisław Horno-Popławski — artysta plastyk
 • mgr Marek Iwiński – artysta plastyk
 • prof. Teresa Jakubowska — artysta plastyk
 • mgr Lech Janiak — artysta plastyk
 • mgr Józefa Jaroszek — pedagog szkolny
 • Joanna Jedynak — anglista
 • Falina Juchimowicz — rusycysta
 • Czesław Kabaciński — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Roman Kaczmarczyk — nauczyciel zawodu
 • mgr Hanna Kalinowska — artysta plastyk
 • mgr Barbara Kaliszak — rusycysta
 • mgr Maria Czarlińska-Kamińska — artysta plastyk
 • mgr Andrzej Kamiński — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Piotr Karowski — nauczyciel zawodu
 • mgr Tomasz Karcz — artysta plastyk
 • mgr Stanisław Kazimierczak — polonista
 • Florian Kempiński — nauczyciel zawodu
 • mgr Piotr Kiepuszewski — artysta plastyk
 • mgr Krystyna Kisza — historyk
 • Wiesława Klemińska — artysta plastyk
 • Władysław Kłapa — biolog
 • mgr Marian Kokoszyński — artysta plastyk
 • mgr Krystyna Maria Kołodziejska — muzyk
 • ks. Bogusław Konieczka — religia
 • Marian Kończal — nauczyciel zawodu
 • Barbara Kosmowska z d. Fedyk — rusycysta
 • prof. Zygmunt Kotlarczyk — artysta plastyk
 • Bogdan Kowalski — nauczyciel zawodu
 • mgr Anna Krakowska — germanista
 • mgr Halina Krzemkowska — artysta plastyk
 • mgr Andrzej Kuich — artysta plastyk
 • dr Aleksandra Krupianka — polonista
 • ks. mgr Piotr Kruszelnicki — religia
 • mgr Eugeniusz Kryger — historyk sztuki
 • mgr Janusz Krysztop
 • mgr Adolf Kubiak — geograf
 • mgr Olgierd Kudrewicz — fizyk
 • Jan Kulikowski — artysta plastyk
 • mgr Barbara Kuźba — germanista
 • mgr Tomasz Kwasigroch — historyk
 • Urszula Kwiatkowska — geograf
 • mgr Piotr Laskowski — germanista
 • mgr Janina Layman — artysta plastyk
 • Jan Lech — historyk
 • dr Alojzy Lemański — artysta plastyk
 • mgr Walentyna Lemańska — rusycysta
 • Zygmunt Lewandowski — nauczyciel zawodu
 • mgr Alojzy Lewandowski — biolog
 • mgr Piotr Liszewski — nauczyciel wychowania fizycznego
 • inż. Zbigniew Lubaczewski — fotografik
 • mgr Lech Maciejewski — artysta plastyk
 • Bernard Melak — nauczyciel zawodu
 • Edmund Marcysiak — historyk
 • mgr Tadeusz Matusiewicz — nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Piotr Matuszek — artysta plastyk
 • Lucyna Michalak — nauczyciel zawodu
 • mgr Barbara Mielcarek-Krzyżanowska — muzyk
 • Maria Millerowa — germanista
 • mgr Zofia Mocarska — rusycysta
 • mgr Tadeusz Mokrzycki — artysta plastyk
 • mgr Krzysztof Missona — muzyk
 • Andrzej Nowakowski — nauczyciel zawodu
 • mgr Agnieszka Nowotka — polonista
 • Józef Nyka — artysta plastyk
 • mgr Andrzej Olech — historyk
 • Kazimierz Olszewski — nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Joachim Orienter — historyk sztuki
 • mgr Danuta Ormińska-Kowalska — polonista
 • mgr Bogdan Pasiciel — artysta plastyk
 • mgr Beata Pastuszewska — rusycysta
 • Mieczysław Pawełko — artysta plastyk
 • mgr Witold Piechota — historyk sztuki
 • mgr Barbara Pietroń — historyk
 • mgr Zofia Pietrzak — polonista
 • mgr Urszula Piłat — matematyk
 • mgr Krystyna Piziewicz — polonista
 • mgr Marian Przybylski — matematyk
 • mgr Leonard Przyjemski — artysta plastyk
 • Barbara Pyszora — artysta plastyk
 • Józef Plewa— artysta plastyk
 • mgr Stanisław Rabiej — nauczyciel wychowania obronnego
 • mgr Karolina Rakowska — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Magdalena Redzimska — germanista
 • Jerzy Remer— artysta plastyk
 • Teresa Repińska — polonista
 • Leon Repka — nauczyciel zawodu
 • Stefania Rudecka — lekarz
 • Bogdan Ruge — germanista
 • mgr Zofia Rybiańska — artysta plastyk
 • mgr Mirosława Ruta — geograf
 • Klara Sarnowicz — nauczyciel zawodu
 • Halina Sąchocka — artysta plastyk
 • mgr Maria Sidorkiewicz — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Bronisław Siudziński — nauczyciel zawodu
 • Kazimierz Skowron — nauczyciel Służby Polsce
 • Jan Smagieł — nauczyciel zawodu
 • mgr Żaneta Staniuk — anglista
 • mgr Maria Stawska — fizyk
 • mgr Bogusław Stosik — anglista
 • Rajmund Suplicki — nauczyciel zawodu
 • mgr Mieczysław Szczęsny — artysta plastyk
 • mgr Jan Szkaradek — artysta plastyk
 • mgr Elżbieta Jolanta Szymańska – historyk
 • mgr Marcin Szymański – nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Jadwiga Szyszko — artysta plastyk
 • mgr Edward Świątkowski — artysta plastyk
 • Helena Tobiasz — nauczyciel zawodu
 • Mieczysław Tomaszewski — muzyk
 • mgr Janina Tygerman — matematyk
 • mgr Ludwik Tynecki — matematyk
 • mgr Hanna Urbańska — matematyk
 • mgr Adam Wachowicz — matematyk
 • Feliks Wałdowski — nauczyciel zawodu
 • Leon Warsiński — matematyk
 • Lubomira Wasilewska — muzyk
 • płk. Władysław Wawrzyniak — nauczyciel przysposobienia wojskowego
 • mgr Natalia Weckwert — anglista
 • mgr Piotr Wegner — artysta plastyk
 • Aniela Wenning — higienista
 • ks. dr Stanisław Wiśniewski — filozof
 • mgr Halina Witkowska — artysta plastyk
 • Jarosław Woźniewski — nauczyciel zawodu
 • mgr Elżbieta Wróblewska — artysta plastyk
 • mgr Jolanta Wysocka (Bagniewska)
 • mgr Zygmunt Zarzycki — matematyk
 • Tadeusz Zdrenka — nauczyciel zawodu
 • mgr Olgierd Ziebert — historyk
 • mgr Andrzej Zielenkiewicz — artysta plastyk
 • dr Wanda Zielińska — anglista
 • Dorota Ziętek — nauczyciel wychowania fizycznego
 • Henryk Ziółkowski — nauczyciel zawodu
 • mgr Mirosława Znajek — plastyk

Szkolnictwo artystyczne w Bydgoszczy

Jedną z pierwszych szkół artystycznych w Bydgoszczy była Królewsko-Pruska Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego (Königliche-Preussische Handwerker-und Kunstgewerbeschule). Budynek Szkoły według projektu Otto Bracha i Carla Meyera powstał w 1911 roku. Jednym z inicjatorów utworzenia Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego był jej późniejszy dyrektor architekt Arno Koernig. Wysoki poziom dydaktyki i nowatorskie programy kształcenia sprawiły, że w 1916 roku szkołę przemianowano na Akademię Przemysłu Artystycznego (Kunstgewerbeakademie).

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w miejsce Akademii powołano w 1920 roku Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego. Dyrektorem PSPA został zasłużony działacz oświatowy i kulturalny Kazimierz Ulatowski, absolwent Politechniki w Charlottenburgu. W zespole wykładowców Szkoły znaleźli się znani twórcy okresu międzywojennego: art. malarze Piotr Chmura i Leon Dołżycki, art. rzeźbiarz Jan Wysocki i art. grafik Karol Mondral. W 1923 roku decyzją władz administracyjnych Szkołę przeniesiono do Poznania, natomiast w Bydgoszczy utworzono Państwową Szkołę Przemysłową. W strukturze organizacyjnej nowej placówki edukacyjnej powstał wydział przygotowujący do zawodu drukarza i introligatora. Absolwenci tego kierunku, to przyszli instruktorzy w powstałym tuż po wojnie Państwowym Liceum Technik Plastycznych, a następnie Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych. Twórcami PLSP byli: art. malarz Tadeusz Mokrzycki, art. grafik Stanisław Brzęczkowski oraz art. malarz i publicysta Marian Turwid, niestrudzony animator życia kulturalnego, założyciel i długoletni dyrektor Liceum Plastycznego. Zespół Szkół Plastycznych im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy jest kontynuatorem tradycji jednego z najstarszych Liceów Plastycznych w kraju.

Oprac. Jerzy Wankiewicz