Dyrekcja

mgr Joanna Wiśniewska-Kośmider – dyrektor

mgr Joanna Kościerzyńska – zastępca dyrektora

mgr Agnieszka Elwertowska-Komuniewska – zastępca dyrektora ds. artystycznych

mgr Łukasz Wiese – kierownik sekcji przedmiotów artystyczno-zawodowych