Samorząd Uczniowski

Prezydium Samorządu Uczniowskiego 2021/2022:

Szymon Bagniewski – przewodniczący
Nikola Labudda – wiceprzewodnicząca
Aleksandra Reutowicz – sekretarz

Sebastian Tucholski – opiekun SU