Pedagog Szkolny

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGA SZKOLNEGO W II SEMESTRZE ROKU  SZKOLNEGO 2019/2020

Pedagog szkolny

mgr Alina Sitkowska

Psycholog szkolny

mgr Anna Rosinke

poniedziałek  8.00 – 12.00 12.00 – 15.00
wtorek  8.00 – 14.00 13.30 – 15.30
środa  8.00 – 12.00 8.00 – 15.00
czwartek 12.00 – 15.00 8.00 – 12.00
piątek 11.00 – 14.00 10.00 – 14.00
O czym możesz porozmawiać z nami ? Telefony zaufania
Do pedagoga i psychologa może przyjść każdy uczeń, który ma jakiś kłopot i nie
potrafi sobie z nim samodzielnie poradzić.
Zapewniamy zrozumienie, dyskrecję, pomoc osobom które przeżywają:KRYZYS SYTUACYJNY:
* utratę bliskiej osoby
* zawód miłosny
* są ofiarą przestępstwaKRYZYSY PSYCHOSPOŁECZNE:
* uczniowie z problemami zdrowotnymi
* osoby, którym dokucza samotność
* brak zrozumienia w szkole, w domu, w grupie rówieśniczej
* konflikty w relacji nauczyciel-uczeń
* trudności w nauce
* trudności związane z okresem dojrzewania

KRYZYSY RODZINNE:
* nieporozumienia z rodzicami
* przemoc w rodzinie (fizyczna, psychiczna, seksualna)
* rozwód rodziców
* alkoholizm i inne uzależnienia

Pedagog i psycholog są w szkole po to, aby udzielać wsparcia emocjonalnego
i pomocy wszystkim, którzy tego potrzebują.

Niebieska Linia 
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
0 800 120 002 (połączenie bezpłatne)
czynny: sob., niedz. godz. 10-16.
0 801 120 002 (całkowity koszt połączenia – 35 gr)
czynny: pn.-pt. godz. 10-22, w niedziele i święta 10-16)Telefon zaufania dla rodziców, których dzieci piją alkohol 
0 801 140 068 (całkowity koszt połączenia – 35 gr)
czynny w godz. 16-21
Ogólnopolski telefon dla osób z problemem narkotykowym
tel. 0 801 199 990 (całkowity koszt połączenia – 35 gr)
Stowarzyszenie KARAN – pomoc w problemach związanych
z narkotykami

0 800 120 289 (połączenie bezpłatne)
czynny w godz. 10-17Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania
0 801 199 990 (całkowity koszt połączenia – 35 gr)
czynny w godz. 16-21
Telefon zaufania
tel. 988
Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. DU-nr228-poz1491


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. DU-nr228-poz1487