PRAWO AUTORSKIE

Zamieszczone informacje pomogą naszej szkolnej społeczności w procesie edukacji z zakresu prawa autorskiego. Zamieszczamy ujednolicony tekst Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także istotne linki do aktualnej bazy aktów prawnych.
W szczególności zachęcamy do korzystania ze scenariuszy lekcji tematycznych, które poruszają zagadnienia prawa autorskiego, prawa użytkowników, dozwolonego użytku czy udostępniania utworów na wolnych licencjach. Ciekawym materiałem ułatwiającym zrozumienie treści Ustawy jest infografika. Wizualna forma przedstawiania treści może posłużyć jako pomoc dydaktyczna podczas realizacji tematu na godzinie wychowawczej, czy stać się indywidualną lekturą dla ucznia czy rodzica. 
Jako placówka edukacyjna zajmująca się kształtowaniem postaw twórczych młodych adeptów sztuki, jak i rozwijania ich warsztatu zawodowego, zobowiązujemy uczniów do poinformowania nas o zakresie, w jakim możemy wykorzystywać prace plastyczne powstałe podczas nauki w naszej szkole. Zgodnie z naszym Statutem uczniowie pełnoletni lub rodzice w imieniu ucznia niepełnoletniego mają obowiązek wypełnienia formularza porządkującego dokumentację szkolną. Dokument ten zawiera treści informacyjne dotyczące udzielenia licencji nieodpłatnej. Wszelkie niejasności związane z wypełnieniem formularza wyjaśnia instrukcja. Brak wyrażenia zgody o udzieleniu licencji skutkować będzie niemożnością publikacji prac w sieci i publikacjach wydawniczych, jak również uczeń nie będzie mógł brać udziału w wystawach i konkursach plastycznych.
W przypadku pytań służę pomocą.

/ Kontakt z IPA (Inspektor Prawa Autorskiego) / viola.kus@plastyk.bydgoszcz.pl

DLA UCZNIA I RODZICA:
ZSP_licencja_niewylaczna
ZSP_licencja_niewylaczna_INSTRUKCJA

SCENARIUSZE LEKCJI:

PRZYDATNE LINKI: