Kierunki kształcenia

Szkoła kształci w dwóch specjalnościach:

T E C H N I K I  G R A F I C Z N E

w ramach której uczeń ma do wyboru jedną z trzech specjalizacji:

  • projektowanie graficzne
  • publikacje multimedialne
  • techniki druku artystycznego

A R A N Ż A C J A   P R Z E S T R Z E N I

w ramach której uczeń realizuje specjalizację:

  • aranżacja wnętrz